Планування-2018

Відділ культури, національностей та релігій Летичівської селищної ради

Летичівська публічна бібліотека

 

Із серії "На допомогу

сільському бібліотекарю"

 

Планування

на 2018 рік

 

Випуск – 5

 

Методичні матеріали

які допоможуть бібліотекарям

сільських та міських бібліотек

в плануванні роботи

 

Летичів 2017
Рекомендації до планування роботи бібліотек району на 2017 рік

Планування – це постійний процес, який базується на дослідженні та оцінці з метою передбачення та наближення майбутнього.

У сучасному світі публічні бібліотеки забезпечують доступність інформації, формують громадянську свідомість і толерантне мислення, підтримують безперервність освіти і навчання протягом життя, створюють умови для розвитку і самореалізації особистості.

Річний план кожної бібліотеки можна розглядати як її своєрідну «візитку», яка відображатиме основні функції та призначення: бути центром місцевої громади, учасником всіх значущих суспільних заходів, осередком важливої суспільної, наукової і культурної інформації, джерелом безперервної освіти та самоосвіти.

Нові соціально-економічні умови, в яких функціонують сучасні бібліотеки, вимагають особливої уваги до питань планування діяльності на найближчу перспективу.

Креативні форми і методи планування – важливий

фактор формування позитивного іміджу бібліотеки. План

містить рубрики, що відображають постійні напрямки

діяльності бібліотеки, актуальні в будь-який час, а також

тимчасові рубрики, що підкреслюють особливе значення деяких дат і подій в майбутньому році. Структура плану динамічна і може змінюватися в залежності від ситуації в світі, країні, регіоні та в бібліотечній справі.

При складанні річного плану роботи бібліотеки

необхідно спиратися на календарні і пам'ятні дати світового, державного і місцевого значення, цільові програми і проекти.

Пріоритетні напрямки роботи бібліотек обґрунтовані у Стратегії розвитку бібліотечної справи в Україні до 2025 року «Якісні зміни бібліотек задля забезпечення сталого розвитку України».

Для підвищення ефективності діяльності бібліотеки,

надання послуг та залучення відвідувачів, при плануванні, зверніть увагу на актуальні напрямки роботи:

– розвиток читання через систему соціального

партнерства, як підвищення соціальної ролі читання,

формування інформаційної і технологічної грамотності, що сприятиме підвищенню якості життя окремої особи і громади, а також сталому розвитку суспільства;

– участь у районних/обласних програмах, акціях;

– збереження українського культурного надбання в частині документних ресурсів;

– забезпечення професійного розвитку персоналу

та підвищення кваліфікації, яке передбачає актуалізацію системи знань, вмінь і навичок персоналу;

– внесок бібліотеки у формування національно-патріотичного, правового, екологічного виховання;

– соціальне партнерство бібліотек у формуванні

бібліотечних послуг для людей з обмеженими можливостями здоров'я;

– організація бібліотечних акцій, літературних фестивалів, книжкових форумів, тощо;

– активізацію програмної і проектної діяльності

бібліотеки для покращення матеріально-технічної бази;

– співпраця із засобами масової інформації, для представлення діяльності та послуг бібліотеки;

– краєзнавча діяльність;

– зміцнення матеріально-технічної бази та поповнення фондів бібліотек документами на різних носіях, забезпечення користувачів періодичними виданнями;

– популяризація бібліотечних послуг зокрема на власних веб-сайтах, блогах, в соціальних мережах.

При плануванні особливу увагу необхідно звернути на

обласні програми.

 

Області програми, які продовжують діяти у 2018 році

1. Програма «Питна вода Хмельниччини» на 2008-2020 роки: рішення від 11.06. 2008 № 18-15/2008.

2. Програма залучення інвестицій в економіку Хмельницької області на 2011-2020 роки: рішення від 2 берез. 2011 р. № 42-3/2011.

3. Стратегія регіонального розвитку

Хмельницької області на 2011-2020 роки: рішення від 18.05.2011

№ 24-4/2011.

4. Цільова регіональна програма підтримки індивідуального житлового будівництва на селі та поліпшення житлово-побутових умов сільського населення "Власний дім" на

2012-2020 роки: рішення від 15 берез. 2012 р. № 11-9/2012.

5. Програма розвитку водного господарства Хмельницької області на період до 2021 року: рішення від 20 груд. 2012 р. № 21-14/2012.

6. Обласна цільова соціальна програма

оздоровлення та відпочинку дітей на період до 2018 року:

рішення від 30.04. 2014 № 24-23/2014.

7. Цільова програма захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру у Хмельницькій області на 2014-2018 роки: рішення від 18 черв. 2014 р. № 22-24/2014.

8. Програма збереження об'єктів культурної спадщини Хмельницької області на 2015-2020 роки: рішення від 26 груд. 2014 р. № 14-28/2014.

9. Програма розвитку краєзнавства в Хмельницькій області на період до 2020 року: рішення від 26 груд. 2014 р. № 15-28/2014.

10. Програма розвитку автомобільних доріг загального користування місцевого значення у Хмельницькій області на 2015-2018 роки: розпорядження від 16 жовт. 2014 р. № 27-26/2014.

11. Обласна програма соціальної підтримки осіб, які беруть (брали) участь в антитерористичній операції та членів їх сімей, які зареєстровані у Хмельницькій області: рішення від 7 квіт. 2015 р. №20-31/2015.

12. Комплексна програма профілактики правопорушень та боротьби зі злочинністю на території Хмельницької області на 2016-2020 роки: рішення від 20 серп. 2015 р. № 31-34/2015.

13. Програма покращення координації та повсякденної (оперативної) діяльності громадських формувань з охорони громадського порядку на території Хмельницької області на 2016-2020 роки: рішення від 20 серп. 2015 р. № 32-34/2015.

14. Обласна цільова соціальна програма протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2015-2018 роки: рішення від 20 серп. 2015 р. № 33-34/2015.

15. Програма централізованого забезпечення медичних закладів дороговартісним медичним обладнанням, медикаментами та виробами медичного призначення на 2016 –

2018 роки: рішення 22.12. 2015 № 7-2/2015.

16. Програма розвитку освіти Хмельницької області на 2016 – 2020 роки: рішення 22.12. 2015 № 8-2/2015.

17. Обласна програма правової освіти населення на 2016 – 2020 роки: рішення 17.02. 2016 № 10-4/2016.

18. Цільова програма забезпечення пожежної безпеки населених пунктів та об’єктів усіх форм власності, розвитку інфраструктури підрозділів пожежної охорони у Хмельницькій області на 2016-2020 роки: рішення 17.02. 2016 № 12-4/2016.

19. Обласна комплексна програма соціального захисту населення на 2016 – 2020 роки: рішення 17.02. 2016 № 14-4/2016.

20. Обласна програма фінансової підтримки комунального підприємства «Аеропорт Хмельницький»: рішення 17.02. 2016 № 15-4/2016.

21. Програма охорони навколишнього природного середовища Хмельницької області на 2016-2020 роки: рішення

від 21.04. 2016 № 19-5/2016.

22. Комплексна програма використання трирівневої моделі у профілактиці правопорушень серед неповнолітнього населення на території Хмельницької області на 2016 – 2020 роки: рішення від 21.04. 2016 № 30-5/2016.

23. Обласна цільова соціальна програма «Молодь Хмельниччини»: рішення від 21.04. 2016 № 39-5/2016.

24. Обласна соціальна програма підтримки сім’ї, запобігання та протидії домашньому насильству на період до 2020 року: рішення від 21.04. 2016 № 42-5/2016.

25. Програма підвищення ефективності виконання повноважень органами виконавчої влади щодо реалізації державної регіональної політики та впровадження реформ на

2016 – 2019 роки: рішення від 20.10. 2016 № 45-8/2016.

26. Програма розвитку агропромислового

комплексу Хмельницької області на 2017 – 2021 роки: рішення

23.03. 2017 № 19-11/2017.

27. Програма розвитку малого і середнього підприємництва Хмельницької області на 2017 – 2018 роки: рішення 23.03. 2017 № 21-11/2017.

28. Програма підвищення енергоефективності Хмельницької області на 2017 – 2021 роки: рішення 23.03. 2017

№ 22-11/2017.

29. Програма сприяння якісній бойовій підготовці військових частин Збройних Сил України, Національної гвардії України, які розташовані на території Хмельницької області, на 2017 рік: рішення 23.03. 2017 № 27-11/2017.

30. Обласна програма соціальної підтримки осіб, які беруть (брали) участь в антитерористичній операції та членів їх сімей, які зареєстровані у Хмельницькій області: рішення від 13.07. 2017 № 12-14/2017.

31. Антикорупційна програма Хмельницької обласної ради на 2017 рік: рішення від 13.07. 2017 № 13-14/2017.

Джерело: http://km-oblrada.gov.ua/programi-regionalnogorozvitku/

 

Орієнтири діяльності бібліотек на 2017 рік

Міжнародні десятиліття (за рішенням Генеральної Асамблеї ООН):

2011 – 2020 рр. – Десятиліття дій за безпеку дорожнього руху;

2011 – 2020 рр. – Десятиліття біорізноманіття Організації Об`єднаних Націй;

2011 – 2020 рр. – Третє міжнародне десятиліття за викорінення колоніалізму;

2013 – 2022 рр. – Міжнародне десятиліття зближення культур;

2014 – 2024 рр. – Десятиліття сталої енергетики для всіх;

2016 – 2025 рр. – Десятиліття дій Організації Об'єднаних Націй з проблем харчування (http://bit.ly/2z1moiO);

2018 рік оголошено Роком культурної спадщини Європи (http://bit.ly/2Agqsju);

2018 рік Рік охорони культурної спадщини (http://bit.ly/2ziShHV);

2018 рік оголошено роком продовження Розвитку української освіти (http://bit.ly/2hNUO58 );

2018 рік оголошено Роком Божого Слова в Україні (http://bit.ly/2AWje0u );

2018 рік оголошено Роком німецької мови (http://bit.ly/2AYqN6J );

2018 рік оголошено Роком реалізації правопросвітницького проекту «Я маю право!» (http://bit.ly/2BcK0CH );

Всесвітня столиця книги 2018 року – столиця Мальти

Валетта (http://bit.ly/2Agqsju ).

 

Визначні краєзнавчі дати Летичівщини

Січень

6 січня - 110 років від дня народження В.М. Сосюри (1898-1965) – українського поета. В період громадянської війни пройшов бойовим шляхом по подільській землі в складі армії С.Петлюри.

7 січня – 315 років від дня народження письменника, публіциста Грози Сильвестра Венжика (1793-1849). Народився у смт. Меджибіж.

 

Лютий

27 лютого – 10 років від дня смерті Героя Соціалістичної Праці О.Ф.Михальчишиної. Народилась в с.Попівці Летичівського району. Ланкова буряківниця колишнього колгоспу ім. Куйбишева.

 

Березень

8 березня – 40 років від дня смерті Героя Радянського Союзу, уродженця села Копитенці, генерал-полковника авіації Горбатюка Євгена Михайловича.

11 березня – 150 років від дня народження Костянтина Харитоновича Вроблевського – художника-пейзажиста, який народився в Летичеві.

23 березня – 75 років з часу трагічної загибелі у селі Пересоловичі (Польща) Я.В.Гальчевського (1894-1943) – активного учасника визвольних змагань, командира армії УНР, очільника повстанських сил Правобережної України (1920-1925). Учителював у селі Сахни.

Квітень

460 років з часу першої згадки про с.Розсоховата.

Травень

11 травня – 45-років від дня народження Т.Б.Севастьянової – члена Національної спілки журналістів України, поетеси, працівника редакції «Летичівської газети».

 

Червень

3 червня – 70-річчя від дня народження Миколи Павловича Стрельбіцького – доктора юридичних наук, професора, генерал-майора, проректора Національної академії Служби Безпеки України в м.Києві. Народився в селі Майдан-Голенищівський.

13 червня – 105 років від дня народження Ігоря Івановича Собчука – прозаїка, перекладача. Народився в с.Русанівця.

15 червня – 15-ті роковини від дня смерті лірика, авторки збірок «Мелодія душі» (1997), «Встану рано, Богу помолюсь» (1999), «Ромашковая песня» (2001) Анелії Корженівської.

17 червня – 90-річчя від дня народження Кириченко Віри Миколаївни (1928-2006) акушера-гінеколога ЦРЛ.

 В 70-ті роки гінекологічне відділення, яке вона очолювала, стало Всесоюзною школою передового досвіду та було занесено на Дошку пошани ВДНГ у Києві.

18 червня – 95 років від дня народження Андрія Герасимовича Гайдашевського (1923-1989) – Героя Соціалістичної праці. Народився в селі Голосків.

 

Липень

12-20 липня – 370 років тому селянсько-козацькі війська, очолювані М.Кривоносом, оволоділи Меджибізькою фортецею та перемогли у бою під Старокостянтиновом.

18 липня – 95 років від дня нородження Петра Костянтиновича Сензюка, українського художника. Народився в с.Сахни.

27 липня – 70 років від дня народження Людмили Олексіївни Кисілюк (Підгорна) – поетеси. Народилась в с.Лисогірка.

 

 

Жовтень

31 жовтня – 60 років від дня народження Олександра Кобзаренка – поета, барда. Народився в смт.Летичів.

 

Листопад

10 листопада – 100 років від дня утворення Летичівської радянської республіки.

19 листопада – 55 років від дня появи на світ поетеси, авторки збірки «Два крила» Нелі Віталіївни Качинської (1963-2003).

 

Грудень

6 грудня – 85 років від дня народження Соболєвої Валентини Іллівни - визначного діяча бібліотечної справи на Летичівщині. Все своє трудове життя присвятила культосвітній ниві, була завідуючою відділом культури, директором ЦРБ, заступником директора ЦБС.

25 грудня – 95 років з дня смерті поета із села Іванинці Захара Кузьмича Кицюка.

 

У 2018 році виповнюється:

 

480 років з часу першої документальної згадки про село Попівці.

205 років тому розпочався масовий рух селян проти поміщиків під керівництвом Устима Кармалюка (1813).

320 років від дня народження Баал-Шем-Това (1698) – єврейського праведника, засновника хасидизму. Похованого в смт. Меджибіж.

370 років розгрому польського війська полками Б.Хмельницького під Пилявцями Старосинявського району. Основна продовольчо-фуражна база українських козаків знаходилась на території сучасного села Шрубків.

290 років тому, як у селі Шрубків був збудований дерев’яний трикупольний храм в честь Покрови Пресвятої Богородиці.

125 років від дня народження Бориса Самійловича Січаса (1893-1959) доктора медичних наук, професора. Народився в смт.Меджибіж.

450 років з дня народження Стефана Потоцького (1568-1631) – військового діяча, подільського генерального старости (Кам’янецьке і Летичівське староство).

85 років з часу Голодомору 1933 року під час якого постраждали тисячі жителів району.

95 років тому, у зв’язку з ліквідацією повітів, був сформований Проскурівський округ, до складу якого увійшли колишній Проскурівський і Летичівський повіти. Центром округу став Проскурів. Замість ліквідованих волостей утворили 16 районів.

75 років тому гітлерівськими окупантами було заарештовано членів Меджибізького та Летичівського підпілля. Окружний провідник ОУН Зубенко-Холодний загинув у бою з жандармами у с.Білецькому.

80 річчя Летичівської бібліотеки для дітей. У 1938 році книжковий фонд становить 707 примірників книг.

70 років тому 1947-1948 рр. почали працювати бібліотеки при клубах у селах Попівці, Вербка, Снітівка, Ялинівка, Горбасів, Голенищево, Русанівці, Ярославка.

50 років тому створена мережа державних бібліотек у селах Майдан-Вербецький, Майдан-Голенищівський, Варенка, Копитенці.

90 років з часу заснування Меджибізького консервного заводу.

30 років з часу відкриття Летичівської міської бібліотеки №2.

40 років тому створена Летичівська Централізована бібліотечна система до якої увійшло 46 масових бібліотек району.

155 років з часу відкриття церковно-приходської школи у с.Вербка.

120 років у с.Волосівці відкрито дві школи грамоти для дівчаток.

120 років у с.Варенка відкрита школа грамоти.

120 років у Летичеві відкрита церковно-приходська школа для дівчаток.

25 років тому у с.Митківці відбулось освячення новозбудованого храму на честь Святого Апостола Євангеліста.

25 років з часу заснування щорічних обласних премій імені Ю. Сіцінського, М.Годованця, К.Широцького, М.Смотрицького, В.Заремби, П.Бучинського, В.Розвадовського, Т.Шевченка, П.Фараонова.

40 років тому першим директором ЦБС стала Франя Антонівна Андрощук.

Андрощук Ф.А. – директор Летичівської ЦБС (1978-2005рр.) є лауреатом обласної премії з історії культури, мистецтва, природничих наук ім. Павла Фараонова.

55 років з дня народження Дутчака Василя Васильовича (1963-1982) воїна-інтернаціоналіста. Народився в с.Михунки.

30 років з дня смерті Бурка Юрія Павловича (1968-1987) воїна-інтернаціоналіста. Народився в с.Голенищево.

35 років з дня смерті Гуцалюка Анатолія Федоровича (1967-1988) воїна-інтернаціоналіста. Народився в с.Терлівка.

 

При складанні планів роботи, радимо звернути увагу на знаменні та пам’ятні дати.

Державні та народні свята

1 січня Новий рік.

6 січня Святвечір. Багата кутя.

7 січня Різдво Христове.

22 січня День Соборності.

8 березня Міжнародний жіночий день.

8 квітня Світле Христове Воскресіння. Великдень.

1 травня День міжнародної солідарності трудящих.

9 травня День Перемоги.

27 травня День Святої Трійці.

28 червня День Конституції.

24 серпня День Незалежності України.

14 жовтня День захисників України.

         25 грудня Різдво Христове за Григоріанським календарем.

Твори-ювіляри

905 років тому складено первісний варіант літописного зводу «Повість временних літ» (1113).

665 років від дня виходу збірки новел італійського письменника Джованні Боккаччо «Декамерон» (1353).

425 років від дня виходу п’єси Вільяма Шекспіра «Приборкання норовливої» (1593).

220 років від дня виходу поеми Івана Петровича Котляревського «Енеїда» (1798).

210 років від дня виходу першої частини драми Йоганна Вольфганга фон Гете «Фауст» (1808).

200 років від дня виходу поеми Джорджа Байрона «Паломництво Чайльд Гарольда» (1818).

195 років від дня виходу історичного роману Вальтера Скотта «Квентін Дорвард» (1823).

185 років від дня виходу повісті Григорія Федоровича Квітки-Основ’яненка «Конотопська відьма»;

-          роману Оноре де Бальзака «Євгенія Гранде»;

-          повісті Миколи Васильовича Гоголя «Ніс» (1833).

180 років від дня виходу п’єси Івана Петровича Котляревського «Наталка-Полтавка»;

-           казок Ганса Крістіана Андерсена «Дикі лебеді» та

«Непохитний олов’яний солдатик»;

     -  роману Чарльза Діккенса «Пригоди Олівера Твіста» (1838).

175 років від дня виходу творів Тараса Григоровича Шевченка – поезії «Розрита могила!» та драми «Назар Стодоля»;

-           оповідання Едгарда По «Золотий жук» (1843).

170 років від дня виходу роману Чарльза Діккенса «Домбі і син» (1848).

165 років від дня виходу роману Чарльза Діккенса «Холодний дім» (1853).

155 років від дня виходу повісті Марка Вовчка «Кармелюк» (1863).

150 років від дня виходу роману Жуля Верна «Діти капітана

Гранта» (1868).

140 років від дня виходу пригодницького роману Жуля Верна «П’ятнадцятирічний капітан» (1878).

135 років від дня виходу повісті Івана Яковича Франка «Захар Беркут»;

-           комедії Михайла Петровича Старицького «За двома зайцями»;

-           роману Роберта Стівенсона «Острів скарбів» (1883).

130 років від дня виходу комедії Івана Карпенка-Карого «Сто тисяч» (1888).

125 років від дня виходу драми Івана Яковича Франка «Украдене щастя»;

-           оповідання Артура Конан-Дойля «Остання справа

Холмса» (1893).

115 років від дня виходу роману Михайла Петровича Старицького «Розбійник Кармелюк» (1903).

105 років від дня виходу роману Джека Лондона «Мартін Іден» (1913).

100 років від дня виходу збірки Павла Григоровича Тичини

«Сонячні кларнети» (1918).

95 років від дня виходу роману Ярослава Гашека «Пригоди бравого вояка Швейка»;

-           повісті Олександра Гріна «Червоні вітрила»;

-           книги Івана Огієнка «Українська культура» (1923).

90 років від дня виходу комедії Миколи Гуровича Куліша «Мина Мазало» (1928).

80 років від дня виходу збірки Богдана-Ігора Антонича «Зелена Євангелія» (посмертне видання, 1938).

75 років від дня виходу казки Антуана де Сент-Екзюпері «Маленький принц»;

-  казки Самуїла Яковича Маршака «Дванадцять місяців» (1943).

65 років від дня виходу повісті Івана Павловича Багряного «Огненне коло» (1953).

55 років від дня виходу публіцистичної праці Василя Олександровича Сухомлинського «Дума про людину» (1963).

50 років від дня виходу роману Олеся Терентійовича Гончара «Собор» (1968).

45 років від дня виходу повісті Всеволода Зіновійовича Нестайка «Тореадори з Васюківки»;

-           від дня виходу роману Павла Архиповича Загребельного «Смерть у Києві» (1973).

35 років від дня виходу роману Павла Архиповича Загребельного «Я. Богдан» (1983).

 

Рекомендуємо включити в плани роботи

Обласні заходи

1. Обласний конкурс серед публічних бібліотек «Успішна бібліотека – дієва громада».

березень– вересень

2. Ярмарок бібліотечних проектів «Сучасні проекти для зміцнення громади».

вересень

3.  Обласний форум бібліотекарів Хмельниччини.

вересень

5. Обласні літературно-мистецькі свята

протягом року

В рамках реалізації обласної програми «Обласна бібліотека – бібліотекам села» плануємо:

Майстер-клас «Бібліотечне обслуговування –нова реальність» для бібліотечних працівників Летичівської ОТГ. (жовтень)

Соціологічні дослідження:

1. «Вивчення потреб працівників бібліотек для розширення професійного профілю» (загальнообласне дослідження)

березень – червень

2. «Краща книга Хмельниччини 2017» до Всесвітнього дня книги та авторського права (анкетування)

березень – квітень

3. «Стан інформатизації бібліотек області» (щорічна маркетингова розвідка)

березень-жовтень

Важливим при плануванні роботи є Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2017 р. № 574-р «План заходів із вшанування подвигу учасників Революції Гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні на період до 2020 року» (http://bit.ly/2iEp0gs),

Радимо запланувати:

– Круглий стіл «Євромайдан. Героям Слава!»

– День Гідності «Згадай, з чого починалася революція!»

– Фотосушка – експозиція світлин, на яких закарбовано зворушливі, тривожні і трагічні моменти тих подій;

– Вечір пам’яті «Громадянський подвиг людей, які виступили на захист демократичних цінностей»;

– Тематичні експозиції «Майдан та українська національна ідея»;

– Виставка періодичних видань «Шануймо подвиг героїв Майдану;»

– Літературні читання «Революція, що змінила країну»;

– Відеопрезентація документальних фільмів про події вшанування подвигу учасників Революції Гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні «Біль мого народу»;

– Тематичні години спілкування:

«Україна – територія Гідності й Свободи»;

«Революція Гідності. Як це відбувалось»;

«Пам’ять про героїв стукає в наші серця».

Оскільки в наступному році виповнюється 100-річчя з часу прийняття Українською Центральною Радою IV Універсалу – документу, який відіграв значну роль у формуванні національного духу, став фундаментом формування незалежної української держави бібліотекам потрібно запланувати ряд інформаційних соціокультурних заходів, присвячених цій даті.

Також для становлення української держави важливою стала найкривавіша битва ХХ століття – бій під Крутами, коли на українську столицю наступали більшовицькі війська (в 2018 році відзначатимемо 100-річчя цих подій), пропонуємо включити в плани роботи:

– Акції пам’яті;

– Уроки мужності, інформаційно-виховні години: «Тут кувалася наша воля», «Коли стають до зброї діти, народ цей не перемогти», «Через віки ваш вчинок в пам’яті зростає»;

– Перегляд кінофільму «Бій під Крутами»;

– Круглий стіл «Герої Крут. Міфи та реальність»;

– Бібліотечні читання: «Сторінка боротьби за державну незалежність України: герої Крут», «Велика ціна визволення».

Так як 2018 рік оголошено роком німецької мови в Україні в плани роботи слід включити заходи з популяризації німецької мови, при проведенні яких пропонуємо використовувати наступні бібліотечні форми роботи:

– уроки вивчення німецької мови;

– зустрічі з цікавими людьми;

– книжкові виставки (за наявності літератури німецькою мовою в книжкових фондах бібліотек);

– перегляди відеофільмів німецькою мовою;

– представлення культури, зустрічі з цікавими людьми;

– віртуальні подорожі цікавими місцями Німеччини.

Оскільки послуги електронного урядування постійно оновлюються, їх впровадження та популяризація бібліотеками залишається одним із найважливіших напрямків діяльності.

Рекомендуємо включити в плани роботи тренінги та індивідуальні навчання з використанням електронних послуг, які користувач бібліотеки може отримати в онлайн-режимі.

При плануванні роботи на наступний рік обов’язково включити заходи, спрямовані на:

підвищення престижу читання;

обслуговування людей з обмеженими фізичними

можливостями;

популяризацію краєзнавчої діяльності;

налагодження співпраці з органами місцевого

самоврядування;

активізацію рекламної діяльності бібліотеки.

Говорячи про рекламну діяльність, в першу чергу, зверніть увагу на пропаганду та підтримку читання, популяризацію бібліотечних послуг та соціокультурних заходів. З її допомогою користувачі зможуть дізнатися про нові можливості бібліотеки, її поточні плани на майбутнє. Популяризуйте свою бібліотеку в інтернет-ресурсах, в першу чергу, на офіційних веб-сайтах, блогах, сторінках в соціальних мережах, адже в час інформаційних звершень веб-ресурси стають потужним інструментом, використавши який бібліотека

отримає масу переваг.

Основні напрямки роботи бібліотек для дітей області

В 2018 році бібліотекам для дітей потрібно працювати над реалізацією Законів України, Указів Президента, постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів України, Міністерства культури України, державних та обласних програм,зокрема:

• Обласної програми правової освіти населення на 2016-2020 роки;

• Обласної соціальної програми підтримки сім’ї, запобігання та протидії домашньому насильству на період до 2020 року;

• Програми розвитку краєзнавства в Хмельницькій області до 2020 року;

• Обласної цільової соціальної програми оздоровлення та відпочинку дітей на період до 2018 року.

Забезпечити організацію та проведення заходів в рамках творчих обласних програм та проектів:

•   “Нове покоління Хмельниччини читає”.

  •   “Хмельниччина – земля любові нашої”.

  •   “Бібліотека у 3D форматі”.

  •   “Формування інформаційної культури читачів” (WEB-проект).

Доводимо до відома, що 2018 рік оголошено:

Роком німецької мови.

Роком Божого Слова в Україні.

Роком Культурної Спадщини в Європі.

Пропонуємо перелік основних заходів, які необхідно включити

до плану роботи на 2018 рік:

• Всеукраїнський конкурс  “Лідер читання” (за планом НБУ для дітей на 2018 р.).

• Всеукраїнський тиждень дитячого читання. Урочисте відкриття проводиться на базі бібліотеки с.Дружне Красилівського району (березень).

• Обласний квест “Знання прав – формула успіху” в рамках Року реалізації правопросвітницького проекту “Я маю право” (серпень-листопад).

• Обласний онлайн-марафон “Хмельниччина читає Шевченка” (березень).

• Шевченківські читання “Юнь шанує Кобзаря” (травень).

• Обласний конкурс знавців рідної мови “Мово українська, гордосте моя” (серпень-листопад).

Передбачається організація і проведення:

соціологічних досліджень:

• “Книга року 2018” (за програмою НБУ, вересень-жовтень).

• “Якість обслуговування в бібліотеках: думка читача” (за програмою Хмельницької ОДБ, липень-жовтень).

заходів по підвищенню кваліфікації бібліотечних працівників:

• Обласний фокус-семінар заступників директорів ЦБС з питань обслуговування дітей, завідуючих районними, міськими, бібліотеками для дітей, центральними бібліотеками ОТГ “Моделювання бібліотечного обслуговування дітей” з виїздом до Нетішинської міської бібліотеки для дітей (травень).

• Менеджмент-практикум завідуючих районними та центральними міськими бібліотеками для дітей “Спеціалізовані бібліотеки для дітей: функціонування, перетворення та перспективи розвитку” (листопад).

• Школа професійного розвитку “Ідеї. Практика. Досвід” для працівників сільських бібліотек, що обслуговують дітей (червень).

• Заняття онлайн-школи “ІТ в бібліотеці для дітей” (щоквартально).

• Зональні вебінари:

“Модернізація бібліотечного обслуговування дітей: орієнтири та ініціативи” (квітень).

“Активні форми роботи бібліотек з читачами-дітьми: сучасні реалії та нові виклики” (жовтень).

    Під час підготовки планів роботи радимо використати: “Пам’ятні літературні дати 2018 року”, підготовлені НБУ для дітей (www.chl.kiev.ua/default.aspx?id=7645), “Краєзнавчий календар на 2018 рік”, підготовлений Хмельницькою обласною універсальною науковою бібліотекою тощо.

У 2018 році виповнюється:

25 років обласному літературному музею.

80 років Хмельницькій обласній філармонії.

100 років з часу виходу першого номера газети “Подільські вісті”.

205 років з часу початку повстанського руху на Поділлі під проводом Устима Кармалюка.

370 років з часу Пилявецької битви.

440 років від дня народження вченого-філолога, громадського діяча Мелетія Смотрицького

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інформаційне видання

 

Планування – 2018

 

 

Методичні матеріали

 

Випуск – 5

 

 

 

Відповідальна за випуск:

Дмухівська О.І.

 

 

Комп’ютерний набір:

Кошелюк А.В.

 

 

Редагування:

Собченко Г.Ф.